Scouting Oostburg

Alle activiteiten, waaruit het Spel van Verkennen bestaat, zijn gebaseerd op vijf zogenaamde 'interessevelden': buitenleven, dienstbaarheid, expressie, ontdekken, sport en spel. Omdat het erg moeilijk is iemand van 8 jaar voor dezelfde activiteiten te interesseren als iemand van bijvoorbeeld 16 jaar, is er een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen. Zo'n leeftijdsgroep noemen wij een speltak.

Scouting Oostburg hanteert de volgende indeling:


Binnen Scouting, en dus bij Scouting Oostburg, wordt er naar gestreefd de persoonlijke verantwoordelijkheid steeds meer inhoud te geven naarmate de kinderen ouder worden.
Zo worden bij de Welpen alle activiteiten door de leiding bepaald.
De Scouts beginnen zelf al bepaalde programma's te bedenken en uit te voeren na overleg met hun leiding. De Rowans maken zelfstandig hun programma's en worden hierbij gesteund door hun begeleider(s). De Bacchusstam Stam opereert geheel zelfstandig en kan worden bijgestaan door een adviseur.